Ministranci:
Spotkania
2017-09-23

Spotkania dla Ministrantów i Lektorów


Czercz Czanel
2017-07-29

Na odprężenie się...

Czercz Czanel to kanał Youtube dla wszystkich chrześcijan, którzy potrzebują trochę więcej pazura w ewangelizacji.
Kanał wyświetli się po naciśnięciu na zdjęcie.

Dla LSO szczególnie: Sezon 3 Kościół Męsko Katolicki


KNC
2017-06-01

KNC - Króluj nam Chryste
Czasopismo dla Ministrantów i Lektorów
Naciśnij myszką na zdjęcie i pojawi się strona internetowa czasopisma "KNC - Króluj nam Chryste"


Kandydaci do LSO
2017-06-01

Spotkanie dla kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza odbędzie się w Piątek 02.06.2017r. o godz. 18.30 (18.00 - Msza Św. i po Mszy Św. spotkanie)
Zapraszamy Serdecznie


Kto to jest ministrant
2017-04-19

Określenie ministrant pochodzi od łac. "ministrare" - oznaczającego "służyć". Ministrant to zazwyczaj młoda osoba świecka, która po stosownym ustanowieniu może uczestniczyć bliżej świętych obrzędów, tym samym reprezentując wiernych wokół ołtarza oraz pomagać celebransowi.

Strój ministranta stanowią:
•komża
•sutanka i kołnierz (w kolorach danego okresu lit.)
•lub alba przepasana cingulum

Ministranci, zgrupowani w parafialnych wspólnotach ministranckich, powinni być zawsze objęci szeroką formacją; zarówno liturgiczną jak i ludzką, wspólnotową, kierowaną przez Opiekuna grupy i pomagających mu animatorów.
W oficjalnych dokumentach Stolicy Apostolskiej pierwsza wzmianka o ministrantach ma miejsce dopiero w encyklice Mediator Dei, wydanej w 1947 r. przez papieża Piusa XII. Przyznaje ona, że do służby powinno się wybrać: "porządnych i dobrze wychowanych chłopców z wszelkich warstw społecznych, którzy z własnej woli będą służyli do Mszy św. prawidłowo, pięknie i gorliwie" (MD 39). Ponadto mówi, iż ministranci mogą stać się kolebką powołań kapłańskich (MD 39). W dokumentach watykańskich z lat 1952, 1958 oraz synodu rzymskiego z 1960 roku (art. 561-565) wspomina się o ministrantach, a nawet poświęca się im osobne rozdziały tych dokumentów.
Najważniejszym jednak dokumentem, dającym nam: ministrantom oficjalne miejsce w zgromadzeniu liturgicznym jest Konstytucja o św. Liturgii (KL) II Soboru Watykańskiego, art. 29 mówi: "ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również pełnią funkcję liturgiczną".


Jak zostać ministrantem
Proszę o zgłaszanie się do ks. Opiekuna


Opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza jest:
-Ks. Paweł Broński
-Dominik Wasilewski

Kursy
- Ministranci - ustala prowadzący kurs
- Lektorzy - ustala prowadzący kurs

Spotkania dla Ministrantów i Lektorów w sobotę o godz. 16.30

Wszystkie aktualności na bieżąco na stronie internetowej.


Szybki kontakt:
Kancelaria czynna:
poniedziałek – sobota 8.00 – 9.00 i 17.00 – 17.30
w pierwsze piątki miesiąca tylko 17.00 - 17.30
w niedziele i święta - nieczynna
Tel. kom. 577 955 041
Tel. 83 343 36 96